Friday, January 15, 2010

ಮಧುರ ನೆನಪು..

ಮಧುರ ನೆನಪು..ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಮಧುರ
ನೆನೆಪುಗಳೇ ಸಾಕು ನನಗೆ..
ನೀ ಬಿತ್ತಿದ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವಪ್ನಗಳ
ಆನಂದ ಸಾಗರ
ಜೀವ ಭಾವಗಳು ರಂಗೇರಿ
ಮೈ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಝೇಂಕಾರ....

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಮಧುರ
ನೆನೆಪುಗಳೇ ಸಾಕು ನನಗೆ..
ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲಿ ಮುದ ತಂದ
ಪ್ರೇಮ ಸೌರಭ
ಹೊಂಗನಸಿನ ಓಕುಳಿಯಲಿ
ರಂಗು ರಂಗಾಯಿತು ನೀಲ ಗಗನ....

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಮಧುರ
ನೆನೆಪುಗಳೇ ಸಾಕು ನನಗೆ..
ಅದನ್ನೇ ನೆನೆದು ಬದುಕುವೆ
ಸಾವಿರ ವರುಷ
ಹೃದಯದ ಹಾಡಿಗೆ ಶೃತಿಯಾಗುವೆ
ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ....